Evenimente

Organizare

Conform Hotarârii privind înfiintarea Compexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău şi a Regulamentului de organizare şi functionare a acestuia (anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Bacău nr. 42/24.04.2003), instituţia noastră este una publica de cultură, cu personalitate juridica, având ca obiect de activitate “cercetarea achiziţionarea, tezaurizarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural de istorie, artă, etnografie ale poporului român, cu deosebire a zonei central-vestice a Moldovei şi a judetului Bacău”. Prin obiectul său de activitate şi obiectivele urmărire, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău acoperă întreaga sferă de activitate a unei instituţii muzeale şi îndeplineşte funcţiile unei astfel de instituţii. Pentru realizarea obiectivelor sale, ca şi pentru desfăsurarea unei activităti eficiente, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu “ Bacău are în organigrama sa urmatoarele compartimente.

  ISTORIC  

Muzeologia bacauana debuteaza in anul 1957, cand se infiinteaza primul muzeu regional, fiind numit ca director Iulian Antonescu, absolvent al Facultatii de Istorie din Bucuresti, promotia 1956. Din anul 1959 activeaza cu trei sectii: istorie, stiintele nature si arta. In anul 1960 i s-a atribuit o cladire monumentala in Parcul Libertatii, azi Parcul Cancicov, care insa dupa 10 ani a fost demolata. In 1990, ia fiinta Muzeul Judetean de Etnografie si Arta, iar in 1996 se vor desparti in doua institutii de sine statatoare:Muzeul Judetean de Arta si Muzeul Judetean de Etnografie; in anul 1999 aceaste doua institutii se reunsec din nou, urmand ca din anul 2003 sa figureze in cadrul Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacau.Cladirea din str.9 Mai nr.7 este o cladire noua inaugarata in anul 1996.

 1.  Iulian Antonescu (1957-1971)
 2.  Viorel Căpitanu (1971-1973; 1990-1998)
 3.  Vasile Florea (1973-1976; 1981-1988)
 4.  dr. Ioan Mitrea (1976-1981)
 5.  dr.Ștefan Cucoș (1988-1990)
 6.  dr. Nicolae Barabaș (1990)
 7.  dr. Lăcrămioara Stratulat (1998-2007)
 8.  prof. Silvia Iacobescu (2008-2011)
 9.  Feodosia Rotaru (2011-2012)
 10.  Elena-Lăcrămioara Istina (2012)
 11. prof. Mariana Popa (din 1 octombrie 2012)