Evenimente

Totul despre  etnografie

       Secţia de etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a fost înfiinţată în jurul anului 1970. În prezent ea deţine în colecţie un număr de 4155 de piese care provin din cele trei zone etnografice ale judeţului Bacău –Trotuş, Bacău şi Colinele Tutovei. Actul de naştere al colecţiei poate fi considerat donaţia făcută în anul 1971 de preotul Vasile Heisu din comuna Răcăciuni.

      Pe parcursul celor peste trei decenii care au trecut, colecţia secţiei de etnografie s-a îmbogăţit prin achiziţii şi donaţii. Ea cuprinde în prezent  textile de casă (scoarţe, covoare, lăicere, ştergare etc.), textile de port popular, ceramică, arta lemnului, obiecte care oglindesc ocupaţiile principale şi secundare, meşteşugurile tradiţionale, datini şi obiceiuri. Acestor categorii de piese li se adaugă fotografii şi clişee.
     Colecţia noastră cuprinde un număr de 272 de scoarţe şi covoare, lăicere, cergi şi ştergare. Multe din covoare sunt exemplare valoroase datând din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului trecut. Cea mai veche este o scoarţă care are anul de confecţionare inscripţionat pe ea – 1843. De o frumuseţe aparte sunt covoarele în roate, cu policandru, cu chistornicul, cu păscuţe, provenite din satele de pe Valea Trotuşului sau cele cu cerbi, cu păsări şi figuri antropomorfe provenite din satele din zona Colinelor Tutovei.

     Colecţia de port popular cuprinde în prezent peste 1100 de piese care compun frumoase costume ce provin din toate zonele etnografice ale judeţului nostru. Şi în acest caz sunt piese confecţionate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolui trecut. Sunt exemplare valoroase de catrinţe şi fuste creţe, de cămăşi din bumbac şi din borangic, de ştergare de cap şi de marame din borangic, de brâie şi bete, bundiţe, cojoace şi sumane. Colecţia de ceramică cuprinde peste 600 de vase din lut achiziţionate din centrele de ceramică de la Oituz, Frumoasa-comuna Balcani, Băhnăşeni şi Pârjol-comuna Pârjol, Cucuieţi şi Solonţ-comuna Solonţ şi Răchitoasa. Cele aproape 1100 de piese aparţinând ocupaţiilor tradiţionale privesc agricultura, viticultura, pomicultura, creşterea animalelor, albinăritul, vânătoarea şi pescuitul dar şi unor meşteşuguri precum fierăritul, dogăritul, confecţionarea coşurilor şi coşărcilor.