cmiabc.ro

LEGEA NR. 361/2022 PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

Compartimentul desemnat cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public este Compartimentul achiziții publice.

Compartiment desemnat – Compartiment achiziții publice

Adresa de e-mail: avertizari@cmiabc.ro
Nr. de telefon: 0234.512.444
Adresa: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, str. 9 Mai, nr. 7