cmiabc.ro

CASA MEMORIALĂ „NICU ENEA”

Clădirea în care se află Casa Memorială Nicu Enea” a fost construită în anul 1926, proprietar fiind Gheorghe Paloșanu, tatăl Elvirei Enea. În această casă soții Elvira și Nicu Enea au trăit în perioada 1929-1960, informație inscripționată și pe plăcuța de pe fațada casei, care o atestă ca obiectiv de patrimoniu. Clădirea a fost declarată monument istoric şi inclusă în Lista monumentelor istorice din România.
În noiembrie 1968, Elvira Enea face statului român o ofertă de donație care cuprinde imobilul, terenul aferent, 130 de lucrări de pictură, 210 de lucrări de grafică, mobilier și obiecte care au aparținut pictorului Nicu Enea, donație acceptată de Comitetul Județean de Cultură în luna mai 1969. După amenajarea casei, în luna decembrie 1970 aceasta se deschide pentru public, Elvira Enea îndeplinind funcția de custode.
În cadrul expoziţiei din Casa Memorială „Nicu Enea” sunt expuse o parte din opera sa artistică din donaţia făcută de soţia sa. De asemenea, pot fi admirate diverse obiecte care au aparţinut familiei lui Nicu Enea.
Aici au loc şi expoziţii temporare, în special dedicate tinerilor artişti, iar de câţiva ani aici se organizează o tabără de creaţie pentru copii în cadrul proiectului „Prietenii pictorului Nicu Enea”.